Магията на Родопите – село Широка лъка

Родопска тишина… и само шепот на поточе, а в далечината се долавят родопски гайди и звън на чанове. Пред погледа красиви гледки: зелени ливади, застлани с килими от цветя и билки; гъсти гори, величествени, но изпълнени със спокойствие…