Село Бабяк

 


Село Бабяк


Село Бабяк се намира в планински район,
в северозападните склонове на Велийшко-Виденишкия дял
на Западните Родопи и на 30 километра от Банско.
През селото тече река, която до него се нарича Гръбница,
а след това – Бабяшка река.

 

В землището на Бабяк, на Бабяшка чука, е открито тракийско светилище, в което са намерени оброчни плочи на Бендида, Зевс и Хера. Населението се е занимавало с добив на злато, смола и катран, за което свидетелстват останки от минни галерии.

Значителни златни залежи е открила канадската компания край село Бабяк. Златната жила била проучена в дълбочина от 500 до 1 300 метра. Пробите от нея както и от останалите индустриални минерали вече са били изпитани от сертифицирана лаборатория, която е доказала, че става въпрос за истински залежи.

Тракийското светилище в м. “Бабяшка чука” е най-значимият тракийски култов обект, който се проучва в момента в България. Разположено на висок връх (1600м), с видимост към Разложката котловина до Предела, Пирин и Рила, светилището е посещавано повече от XIV века през цялото I хил. пр.Хр. до Vв. То е уникално както по продължителността на своето съществуване, така и поради факта, че е единственият засега тракийски култов комплекс в България, който е обект на системни археологически проучвания в продължение на 12 години. Те са ръководени от специалисти от Националния Археологически институт с музей при БАН.

Може да Ви е интересно още