Красотата и величието на Пирин

Попово езеро


Красотата и величието 
на Пирин


Пирин е една от най-красивите 
и достолепни планини в България. 
Тя не е просто обаятелна, 
а наистина спираща дъха.

Нейният най-висок връх Вихрен се протяга в опит да докосне небето на 2914 метра. Алпийският характер на релефа на Пирин прави тази планина не просто обаятелна, а наистина спираща дъха.

Муратов връх

Тя е втора по височина след Рила (в България) и трета на Балканския полуостров. Пирин се намира в Югозападна България и заема югозападния ъгъл от Рило-Родопския масив. През вековете планината е била позната под различни имена: тракийското Орбелус, означаващо “снежна планина”, старославянското Юденица (от юди – самодиви, които в народните представи обитавали планината), по-новото славянско Перун, свързано с бог Перун, който според славянската митология е живял на връх Вихрен и хвърлял своя огън под формата на гръмотевици. Според последните проучвания, названието Пирин произхожда от хетската дума “перунаш” – скала, и тракийското име Перинтус или Пиринтос.

Пирин се отличава от останалите планини в България със своите каменисти алпийски върхове. Изкачването им е значително по-трудно в сравнение с върховете на останалите планини у нас поради наличието на хлъзгави камъни и сипеи.

Връх Вихрен

Планината е съставена главно от два вида скали – гранит и карст (мрамор), които на места така са се преплели, че границата им разделя върхове, циркуси, даже и езера. Пирин като цяло има определено алпийски релеф – скалисти върхове и ръбове, дълбоки циркуси, добре очертани ледникови долини, множество глациални езера.

Кременски езера

Попово езеро

Пирин е много водна планина. Тя дава началото на голям брой реки, които принадлежат към водосборните басейни на Струма и Места. Най-голямото водно богатство на Пирин са красивите езера. На брой 176, те имат ледников произход, разположени са в малки и големи циркуси. Поради този си произход те са сравнително дълбоки, бистри, а поради височината – много студени. От високопланинските езера в България най-голямото пиринско езеро – Поповото е на четвърто място по големина и второ по дълбочина в България.

Снимки: www.pixabay.com

Може да Ви е интересно още