Една от най-красивите планини в България – Рила

 

 


Една от най-красивите планини в България – Рила


Нейната природа и естествена хубост
не спира да привлича и приютява хиляди туристи
и планинари всяка година.
С една дума – неописуемо е.
Трябва да отидеш, за да разбереш.

Рила планина е най-високата планина в България и пета в Европа. Най-високият ѝ връх Мусала се издига на 2925 метра. Рила е дом на невероятно много езера, реки, поточета и извори. Под влиянието на ледниковите периоди по високите ѝ части са се образували множество езера, съществуващи и до днес.

Най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров се намира в Средна Рила. Това е Смрадливото езеро.
В Рила се намира най-високо разположеният язовир на Балканския полуостров – язовир Калин. На нейна територия се намира единственият гейзер на Балканите. Неговата топлина достига 101,4 градуса по Целзий.

Рила е дом на много животински видове, 24 от които са вписани в Световната Червена книга за защитените видове. В Рила се намират 5 резервата – Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър, Скакавица и Риломанастирска гора.

Една от емблемите на Рила е Рилският манастир. Построен е през 10 век. И не на последно място в Рила се намират Седемте рилски езера. Те са безспорно една от най-впечатляващите природни забележителности на Балканския полуостров.

Може да Ви е интересно още