Здравословна храна – разпознаваме ли я?

Снимка: www.pixabay.com

 


Здравословна храна – разпознаваме ли я?


Какво означат понятията “органична”, “еко” и “биологична храна”?
Кой контролира какво пише на етикетите на биологичните храни?
А какво трябва да пише там? 

Какво е “биологична храна”?
Биологичната храна е продукт на биологично земеделие, който е отгледан и/или преработен без употребата на синтетични (технологични) вещества при отглеждането като синтетични торове, пестициди, антибиотици, хормони, регулатори на растежа, както и хранителни добавки (консерванти, оцветители, изкуствени подсладители) и помощни вещества при преработка. При биологичната храна е забранено използването на генетично модифицирани организми и техните производни. Производството на биологичния продукт се извършва съгласно изискванията на специфични стандарти и е обект на контрол от независими сертифициращи органи.

И едно важно уточнение: органичното/биологичното (синоними са) земеделие винаги е екологично. Екологичното земеделие обаче не винаги е органично. Екoземеделието е земеделие в екологично чист район. Това съвсем не пречи да се използват синтетични торове. Същото важи и за животновъдството. 

Кой контролира производството на органични храни?
Държавните органи – във всяка страна членка на ЕС има сертифициращи органи, които имат контролна функция и следят целия процес на подготвяне на един органичен продукт. Те могат да бъдат частни, държавни или обществени.
Асоциациите на производителите – голяма част от производителите, преработвателите и дистрибуторите на органични храни членуват в организации, които имат вътрешно приети правила за контрол над продукцията, както и собствени норми за чистота. В редица страни организациите от този тип имат по-взискателни норми.
Производителите – самоконтролът на производството е най-добрия начин да се запази доброто име на един продукт. Все пак говорим за пазарен дял, зависещ от доверието на потребителите към дадена компания и едва след това към продуктите и. Производителите са наясно, че доверието не се възвръща, затова често имат най-строгите норми по цялата верига.
Потребителите – ние, тези, които купуваме даден продукт, сме последната брънка във веригата, затова мнението ни има най-висока тежест. 

В заключение:
Единственият вариант да има повече биологични продукти в магазините е да ги търсим и купуваме. Нормално е при наличие на търсене да започне предлагане на въпросните храни. Причина тези храни да са по-скъпи е в слабо развития пазар, позволяващ спекула. Ако искаме децата ни да консумират храна, носеща им здраве, се налага да помислим къде да харчим парите си. Все пак ние финансираме и развиваме браншовете земеделие и животновъдство. 

Може да Ви е интересно още