Знаете ли, че таралежите…

Знаете ли, че таралежите могат да плуват, да се катерят по стени и да бягат – развиват скорост до 2 м/с.

В тишината звукът от тяхното ходене много наподобява на човешки стъпки.

Таралежите, които се срещат на територията на България, са вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Може да Ви е интересно още